COMPOSITES EUROPE 2013

  • 07.08.2013

On 17 - 19 September 2013 in Stuttgart, Germany will be held 8th European Trade Fair and Forum composite materials, technologies and applications - COMPOSITES EUROPE 2013.

Vážené dámy, vážení páni,

srdečne Vás pozývame na veľtrh COMPOSITES EUROPE 2013 – európsky veľtrh a fórum kompozitných materiálov, technológií a aplikácií. Najsilnejší veľtrh na európskom trhu kompozitných materiálov. Okolo 445 vystavovateľov z 25 krajín bude prezentovaťna veľtrhu najnovšie technológie a výrobky z vystužených plastov. Podnikatelia, výrobcovia, dodávatelia surovín, vývojoví pracovníci, technológie, stroje a zariadenia, konštruktéri, ako aj poskytovatelia služieb sa podieľajú na tejto téme spracovateľského priemyslu.


Odborná ponuka:


Suroviny (základné chemické produkty, plnivá, prísady, termoplasty, základný materiál)
Vlákna,  výrobky  z vlákien,  polovýrobky  a medziprodukty,  (vlákna,  predpriadze,  priadze,
nite,  strihané  vlákna,  dlhé  vlákna,  krátke  vlákna,  polovýrobky  z vlákien  pre  lisovanie
a vstrekovanie)
Spracovatelia, výrobcovia (autoklávové metódy, kvapalno - impregnačné postupy, postupy
pri lisovaní, pultruzia, PUR – základné metódy, vstrekovanie, pásky, metódy tvárnenia, procesy
navíjania, ostatné)
Výrobcovia  zariadení,  vybavenie  a spotrebný  materiál (výrobcovia  zariadení,  výroba
nástrojov  a foriem,  vybavenie,  spotrebný  materiál,  systém  na  zabezpečenie  akosti,  materiály
spojovacej techniky, technika triedenia, prírezy)
Výrobcovia - podľa výrobkov (dielce, dosky, rúry, profily, nádrže, časti foriem)
Výrobcovia  –  podľa  kompozitných  materiálov (spevnenie  aramidovými  vláknami  -
plast(AFK),  spevnenie  vláknami  –  betón,  spevnenie  sklenými  vláknami  -  plast  (GFK),
keramický kompozitný materiál, spevnenie uhlíkovýmivláknami – uhlík (CFC), spevnenie nano
časticami - materiál, spevnenie prírodným vláknom – plasty (NFK)
Výrobcovia – podľa použitia v priemysle (automobilový priemysel, stavebníctvo/konštrukcie,
elektrotechnický  priemysel,  lietadlá  /  letecká  doprava,  kozmické  lety,  voľný  čas,
poľnohospodárstvo, námorníctvo, stavba lodí, lekárstvo, nábytok, hygiena, doprava, železnice,
autobusy, hromadná doprava, obrana, veterná energia, ostané)
Ďalší spracovatelia, zušľachťovanie (povrchová úprava, spájanie, mechanické spracovanie)
Servis (služby, software)


Odhaľte potenciál kompozitných materiálov vo Vašom odbore!
Zoznam vystavovateľov, plán areálu a hál, newsletter ako aj mnohé ďalšie informácie nájdete priamo  na webovej stránke veľtrhu.


SNOPK ako zastúpenie COMPOSITES EUROPE 2013 Vám ponúka možnosť návštevy veľtrhu na základe zľavnenej vstupenky po zadaní kódu pre Slovensko:  ywhi-ix7y-ggyc-8e4f

 

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK)
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava

Oľga Rumannová
Tel.: +421 2 2085 0626
Fax: +421 2 2085 0632
E-Mail: rumannova@dsihk.sk
Web: www.dsihk.sk


  • autor:
  • Oľga Rumannová
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary