COMPOSITES EUROPE 2011

 • 27.09.2011 - 29.09.2011 | Stuttgart | Nemecko
COMPOSITES EUROPE 2011
European Trade Fair and Forum of composite materials, technologies and applications \ r \ nMesse Stuttgart, 27.-29.09.2011

COMPOSITES EUROPE 2011
je najsilnejší veľtrh na európskom trhu kompozitných materiálov. Okolo 350 vystavovateľov z 25 krajín bude prezentovať na veľtrhu najnovšie technológie a výrobky
z vystužených plastov. Podnikatelia, výrobcovia, dodávatelia surovín, vývojoví pracovníci, technológie, stroje a zariadenia, konštruktéri, ako aj poskytovatelia služieb sa podieľajú na tejto téme spracovateľského priemyslu. 

Odborná ponuka:
 • Suroviny (základné chemické produkty, plnivá, prísady, termoplasty, základný materiál)
 • Vlákna, výrobky z vlákien, polovýrobky a medziprodukty, (vlákna, predpriadze, priadze, nite, strihané vlákna, dlhé vlákna, krátka vlákna, polovýrobky z vlákien pre lisovanie a vstrekovanie)
 • Spracovatelia, výrobcovia (autoklávové metódy,  kvapalno -  impregnačné postupy, postupy pri lisovaní, pultruzia, PUR – základné metódy, vstrekovanie, pásky, metódy tvárnenia, procesynavíjania, ostatné)
 • Výrobcovia zariadení, vybavenie a spotrebný materiál (výrobcovia zariadení, výroba nástrojov a foriem, vybavenie, spotrebný materiál,  systém na zabezpečenie akosti, materiály
 • spojovacej techniky, technika triedenia, prírezy)
 • Výrobcovia - podľa výrobkov (dielce, dosky, rúry, profily, nádrže, časti foriem)
 • Výrobcovia – podľa kompozitných materiálov (spevnenie aramidovými vláknami - plast(AFK), spevnenie vláknami – betón, spevnenie sklenými vláknami - plast (GFK), keramický kompozitný materiál, spevnenie uhlíkovými vláknami – uhlík (CFC), spevnenie nano  časticami - materiál, spevnenie prírodným vláknom – plasty (NFK)
 • Výrobcovia – podľa použitia v priemysle (automobilový priemysel, stavebníctvo/konštrukcie, elektrotechnický priemysel, lietadlá / letecká doprava, kozmické lety, voľný  čas, poľnohospodárstvo, námorníctvo, stavba lodí, lekárstvo, nábytok, hygiena, doprava,  železnice, autobusy, hromadná doprava, obrana, veterná energia, ostané)
 • Ďalší spracovatelia, zušľachťovanie (povrchová úprava, spájanie, mechanické spracovanie)
 • Servis (služby, software)
Zoznam vystavovateľov, plán areálu a hál, newsletter ako aj mnohé ďalšie informácie nájdete priamo na webovej stránke veľtrhu www.composites-europe.com.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary