• Home
  • News
  • Company A-OMEGA Ltd. - a training plan for 2014

Company A-OMEGA Ltd. - a training plan for 2014

  • 03.02.2014

Company A-OMEGA Ltd. draws attention to your training schedule for 2014, which can be a means to increase the expertise of the plastics industry. R nVzdelávací program "Setting of injection molding" consists of 8 modules that can be completed individually or mutually combined.

Cieľová skupina:

• zamestnanci, pracujúci v oblasti obsluhy a nastavovania vstrekolisov,

• zamestnanci, pracujúci v oblasti obsluhy a nastavovania obrábacích strojov a zariadení,

• zamestnaní absolventi so stredoškolským vzdelaním s maturitou technického zamerania,

• nezamestnaní/zamestnaní absolventi so stredoškolským vzdelaním s maturitou

Vzdelávanie je akreditované,  účastníci získajú platné osvedčenie v prípade úspešného ukončenia.

Školenie je realizované vo výcvikovom centre v Orovnici (pri Novej Bani).

Účastnícka skupina by mala byť max. 10 členná, cena kurzu je konečná, zahŕňa občerstvenie  počas dňa, obed a ubytovanie účastníkov. Tieto služby zabezpečuje spoločnosť A-OMEGA s.r.o. V prípade záujmu, o niektorý z modulov, nás kontaktujte – poskytneme Vám bližšie informácie.

 

Na základe dopytu plánujeme realizovať  v roku 2014 doleuvedené školenia :

 

Modul 4 : Nastavovanie vstrekovacích lisov (40 hodín)

Modul je zameraný na získanie poznatkov z oblasti fáz cyklu vstrekovacieho lisu, na získanie zručnosti

z montáže formy, nastavenia vstrekovacej jednotky, nastavenia základných technologických

parametrov. Účastník bude schopný zahájiť vstrekovací proces a vykonať demontáž formy.

5 dňové školenie, ktoré je  rozdelené na dva bloky :

v termíne : 2.04 – 4.04. 2014/ 3dni

v termíne : 10 – 11.04.2014/ 2 dni

 

Modul 2: Technológia spracovania plastov (16 hodín)

Modul je zameraný na získanie poznatkov o plastových materiáloch, o ich pôvode, vlastnostiach,

chemických skratkách a obchodných názvoch. Na rôzne štruktúry a vlastnosti plastových materiálov, zmršťovanie materiálu - pojmy, definície a faktory, využívanie monografie . Praktické cvičenia na identifikáciu plastových materiálov

2 – dňové školenie

V termine : 2.06. – 3.06.2014

V termíne : 1.07. – 2.07.2014

 

Modul 5: Optimalizácia vstrekovacieho procesu (24 hodín)

Modul je zameraný na získanie poznatkov z oblasti identifikácie vád výliskov, získavanie zručností v ich náprave na vylisovaných produktoch. Modul obsahuje praktickú analýzu najčastejších vád výliskov, ich príčiny a ich odstránenie. Účastníci sú oboznámení so špeciálnymi metódami vstrekovania ako je napr. kaskádové, kompresné, multikomponentné vstrekovanie atď.

3 – dňové školenie

V termíne : 30.09.- 1.10.2014

 

Na základe požiadaviek  vieme pripraviť pre  záujemcov školenie aj na iné moduly a v iných termínoch.  

Na Vaše otázky radi odpovieme.

Zoznam školení nájdete nižšie v prílohe

Kontakt:

A – OMEGA s.r.o.

IČO : 35937599,   DIČ DPH : SK2022010716

sídlo/corporate: Agátová 5525/9, 901 01 Malacky, Slovak Republic

kancelária/office : Radlinského 2751, 901 01 Malacky

tel.: / fax: 034 / 772 23 36

0911 221 795,  0905 303 291

a-omega@a-omega.sk

skype: aomega13

www.a-omega.sk

  • autor:
  • A – OMEGA s.r.o.
  • A-OMEGA, s.r.o.

    A-OMEGA, s.r.o.

    A-OMEGA, ltd. has more than 15-year experience of personnel consulting, organizing consulting, education and project management, more than 6-year experience in mediating of employees. 

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary