• Home
  • News
  • Chinese association of suppliers of polymers in Slovakia

Chinese association of suppliers of polymers in Slovakia

  • 10.09.2013

Chinese producers of polymers are planning to visit Slovakia for the purpose of establishing contacts with potential customers in the automotive industry (supply of composite polymers).

Generálny tajomník Čínskej asociácie dodávateľov polymérov (China Synthetic Resin Supply and Sale Association, CSRA) p. He Xiang (HX) informoval obchodné oddelenie ZÚ Peking o zámere asociácie uskutočniť pracovnú návštevu SR v termíne 28. október 2013. CSRA združuje viac ako 500 členov z radov národných aj nadnárodných producentov širokého portfólia produktov syntetickej živice, teplom vytvrdenej živice, modifikovanej živice, technických  plastov atď., ako aj výskumné centrá v oblasti syntetických plastov (viď. profil CSRA v prílohe).

He Xiang prejavil záujem o sprostredkovanie stretnutí s potenciálnymi odberateľmi v oblasti automobilového priemyslu (dodávka kompozitov polymérov), ako aj s distribútormi polymérov (v zmysle predchádzajúcej požiadavky ZÚ Peking o sprostredkovanie kontaktu na overených dodávateľov týchto materiálov).

V prílohe pre ďalší postup zasielame zoznam 45 člennej delegácie CSRA vrátane profilov jednotlivých zúčastnených firiem. Vzhľadom na dostatočný čas spojený s prípravou delegácie prosíme o vyjadrenie záujmu do konca septembra 2013.

V prípade záujmu sa môžete obrátiť na pána Viktora Marušáka: vmarusak@zapsr.sk 

  • autor:
  • Silvia Sekerová, ZAP SR
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary