China Investment Forum

  • 15.07.2010

Chinese Investment Forum to be held from 8th to 11th November 2010 under the auspices of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the official support of the Ministry of Commerce of the People's Republic of China.

Hlavnou cieľovou skupinou sú podniky a organizácie z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Rokovacím jazykom Čínskeho investičného fóra je angličtina. Obchodná a investičná sekcia fóra bude simultánne tlmočená do českého jazyka. Tlmočenie bude taktiež k dispozícii počas posledného rokovacieho dňa.

Fórum bude prebiehať v troch paralelných sekciách:
1.Ekonomická a finančná sekcia prinesie diskusiu prominentných expertov na Čínu a najnovšie myšlienky k aktuálnym ekonomickým témam súvisiacim s rozvojom Číny.
2.Obchodná a investičná sekcia pokrýva oblasť vstupu a podnikania na čínsky trh. Zástupcovia podnikov na nej získajú návod, ako prekonať prekážky špecifické pre Čínu, aké sú zmeny v daňových zvýhodneniach, stimuloch, možnostiach ochrany duševného vlastníctva a ekonomických právnych normách. Zároveň budú predstavené regióny zaujímavé z hľadiska dopytu, zdrojov a logistiky.
3.Zámerom sekcie určenej čínskym účastníkom je propagovať investičné príležitosti a partnerstvá v rámci strednej a východnej Európy a poskytnúť informácie, kde a ako vstúpiť na európsky trh.
Zaregistrovať sa » môžete tu . Predpokladaný počet účastníkov je 700 (500 z Európy + 200 z Číny).


Čínske investičné fórum sleduje nasledovné štyri 4 ciele:
1.Pomôcť európskym podnikom vstúpiť a uspieť na čínskom trhu.
2.Propagovať krajiny V4 ako atraktívnu investičnú lokalitu a zvýšiť povedomie o tejto oblasti v Číne.
3.Prilákať čínskych investorov do krajín V4.
4.Iniciovať diskusiu o spolupráci V4 pri získavaní investícií z Číny.


Pre viac informácií v slovenčine nás prosím » kontaktujte
  • autor:
  • red.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary