• Home
  • News
  • CEE Automotive Forum 2019 in Budapest was marked by innovations

CEE Automotive Forum 2019 in Budapest was marked by innovations

  • 28.11.2019

The 6th CEE Automotive Forum 2019 in Budapest brought together 250 experts in the automotive industry in Central and Eastern Europe.

Rečníci od výrobcov, dodávateľov a konzultantov hovorili o trendoch a výzvach, ktorým čelí automobilový priemysel. Dôraz sa kládol na elektromobilitu a jej skutočnú ekologickú šetrnosť, digitalizáciu vo výrobnom procese, minimalizáciu výrobných nákladov, využívanie umelej inteligencie vo výrobe a priemysle 4.0 a na budúcnosť zdieľanej mobility.

Viac informácií (hu) »

CEE Automotive Forum 
  
  • autor:
  • autopro.hu