• Home
  • News
  • Catalog of ejectors and punches from PENTA SLOVENSKO, s.r.o.

Catalog of ejectors and punches from PENTA SLOVENSKO, s.r.o.

The company PENTA SLOVENSKO, s.r.o. provides reliable, high-precision EDM technologies as well as an additional range of molds, including ejectors, normals and punches.

Razníky sa používajú pre dierovanie plechov z kovových alebo iných materiálov. V lisovacom nástroji sú najviac zaťažovanými dielami. Razníky sú vo všetkých priemyselných odvetviach známe svojou maximálnou kvalitou a vysokou životnosťou. Vyhotovujú sa podľa rôznych noriem a podľa výkresov zákazníkov.

Katalóg razníkov »

Vyhadzovače  sú známe v nástrojárňach a lisovniach pre ich vysokú životnosť a technickú spoľahlivosť. Aby sa toto podarilo, zaviedol sa spoľahlivý systém riadenia kvality do celého reťazca procesov. U dodávateľov ocele a firiem na nitridovanie sa pravidelne vykonáva audit. Kontrolujú sa suroviny a hotové výrobky podľa technických požiadaviek.

Katalóg vyhazdovačov »

PENTA SLOVENSKO - EDM obrábanie, vyhadzovače, normálie, razníky 
  


  • autor:
  • PENTA SLOVENSKO, s.r.o.
  • PENTA SLOVENSKO, s.r.o.

    PENTA SLOVENSKO, s.r.o.

    High-precision EDM technologies, FANUC cutters, Exeron countersinks, standards for the production of molds, tools, ejectors, mold clamping, EDM machining.