• Home
  • News
  • Bioplastics can be welded by ultrasound - S PoweR product sro

Bioplastics can be welded by ultrasound - S PoweR product sro

  • 01.03.2013

With admiration, we viewed the information in the media about the world of escape - biodegradable plastic developed by researchers FCHPT STU and Sciences. Immediately after the broadcast, we contacted one of the inventors of Mr. Alexy and we agreed to meet with him.

Ako výrobcu ultrazvukových technológií nás zaujímalo, či je možné uvedené plasty zvárať našimi UZ zváračkami. Pán Alexy nám poskytol rôzne vzorky plastov.

Urobili sme na nich testy zvárateľnosti a môžeme konštatovať, že dokážeme ultrazvukom zvárať aj tieto nové plastové materiály.

Prípadným záujemcom, ktorí sa chystajú využívať biologicky rozložiteľné plasty vieme poskytnúť ultrazvukové zváračky, technológie i pomoc pri spájaní tohto unikátneho produktu.

S PoweR product s.r.o.
www.spower-prod.sk

  • autor:
  • Ing. František Zúbek
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary