• Home
  • News
  • Automotive Cluster - West Slovakia - Information Workshop R & D

Automotive Cluster - West Slovakia - Information Workshop R & D

  • 27.01.2010

Information seminar to call for applications for non-repayable financial contribution under the Operational Programme Research and development - scheme to support research and development (state aid scheme).

 
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej 21. decembra 2009 v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
 
Termín a miesto konania:
 
2. február 2010 o 13:00 hod. - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave , Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, kino OKO
 
Program:
 
Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Kritériá oprávnenosti žiadateľov; Rozpočet a oprávnené výdavky
 
Lektori:
 
Ppracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Informačný seminár je určený pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve Pozývame záujemcov z malých (vrátane mikropodnikov) a stredných podnikov a veľkých podnikov , aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z operačného programu Výskum a vývoj.
 
Účasť na seminári je bezplatná
 
 
Automobilový klaster – západné Slovensko
Hlavná 5, 917 01 Trnava
Slovenská republika
Email: autoklaster@autoklaster.sk
Tel. +421 (0)33 53 31 712 
GSM: +421 (0)918 878 870
 
 
  • autor:
  • redakcia , autoklaster
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary