• Home
  • Features
  • ASACLEAN® - cleansing granules for injection molding machines and extruders from VELOX CMS

ASACLEAN® - cleansing granules for injection molding machines and extruders from VELOX CMS

ASACLEAN® - cleansing granules for injection molding machines and extruders from VELOX CMS

Asahi Kasei announced in 2009 two types of cleaning granulates ASACLEAN® as a solution to the problematic transition from opaque to transparent plastics, namely polycarbonate and polymethyl methacrylate, their mutual transitions and color changes. Years of experience proved their successful use for PET and SAN. It is a ASACLEAN® New ASACLEAN® M PT. In 2011 he introduced a new type Asacleanu for high temperature applications - ASACLEAN® PX.

ASACLEAN® New M

ASACLEAN® New M je čistící materiál ve formě granulátu na bázi speciálně upraveného polymethylmetakrylátu, který je kompatibilní se všemi plasty zpracovávanými v rozmezí teplot použitelnosti ASACLEANu® New M.

ASACLEAN® New M je speciálně vyvinutý k čištění barevných přechodů transparentních materiálů, především PMMA, přechodů z netransparentních plastů na PMMA a vzájemných barevných přechodů PMMA. Je velmi účinný při přechodech na SAN.

ASACLEAN® PT

ASACLEAN® PT je čistící materiál ve formě granulátu, který je především určen k čištění polykarbonátu a příbuzných plastů, zpracovávaných v rozmezí teplot použitelnosti ASACLEANu® PT. Výborné výsledky byly dosaženy při čištění reziduí PET.

ASACLEAN® PT je speciálně vyvinutý k čištění barevných přechodů transparentních materiálů, především PC, přechodů z netransparentních plastů na PC a vzájemných barevných přechodů PC.

ASACLEAN® New M a ASACLEAN® PT obsahují více než 20 % aditiv zodpovědných za chemické čistění kovových povrchů. Velmi důležitou složku tvoří antioxidanty, zabraňující degradaci zpracovávaných polymerů a dále látky podobné teflonům, které konzervují a regenerují kovový povrch. ASACLEAN® neobsahuje žádná toxická, těkavá, abrazivní nebo korozivní aditiva.

ASACLEAN 
  

Použití:

Použití ASACLEANu® New M a ASACLEANu® PT na dočištění při přechodu z netransparentního na transparentní plast zkrátí čas potřebný k tomuto úkonu více než o polovinu.

Umožní zredukovat množství zmetků a zkrácení času přechodu po změně barvy. Je možno lisovat jej do formy ve směsi s následným zpracovávaným plastem 1:1, nebo při plnění formy na 80 % v teplotním režimu zpracovávaného plastu. Nelepí se na kov, je vhodný k čištění horkých vtoků. Je vhodný ke krátkodobým i dlouhodobým odstávkám strojů, tzv. preventivní čištění.

ASACLEAN® PX

ASACLEAN® PX obsahuje skelná vlákna a vykazuje vysokou stabilitu při zpracovatelských teplotách až do 420°C. U ASACLEANu® PX se podařilo výrazně snížit tvorbu dýmu a zápachu při jeho použití!

ASACLEAN PX 
  

Při testování u zákazníka bylo vypozorováno, že čistící schopnost nového typu PX je lepší než u starších typů UX/SX, jelikož jeho spotřeba na jdeno čištění je nižší. Asaclean PX si při vysokých teplotách udržuje vyšší viskozitu než starší typy UX/SX a má nižší přilnavost ke kovu.

Kontakt VELOX CMS »

  • autor:
  • VELOX CMS s.r.o.


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary