• Home
  • News
  • Activities MCAE Systems to support children's forestry club Siska

Activities MCAE Systems to support children's forestry club Siska

  • 23.12.2013

Children's Forest Club Siska is a unique form of nurseries offering an alternative to the current system of preschool education. MCAE Systems is actively involved in supporting this project and helping good things.

Dětský lesní klub Šiška je inspirovaný myšlenkou mateřských školek, jejichž kolébkou jsou skandinávské země. Je určen pro děti předškolního věku od 3 do 7 let a jeho základním principem je celoroční pobyt venku za každého počasí, respektující partnerský přístup k dětem a aktivní spolupráce s rodiči. Zkušení pedagogové pomáhají dětem pochopit zákonitosti přírody, která nabízí každý den nevyčerpatelné množství podnětů pro různorodou činnost. Děti se zde učí vzájemné spolupráci a nabývají potřebných znalostí a dovedností. Lesní aktivity přirozeně podporují rozumový a tělesný rozvoj, mravní, citový a sociální vývoj, rozvoj estetického, pracovního a ekologického cítění.

Zázemí klubu se nachází v krásné zahradě přímo u lesa v městské části Brno - Kohoutovice, Libušino údolí. Na rozlehlé zahradě slouží jako kryté zázemí mongolská jurta. Nachází se zde menší zděná stavba pro uskladnění materiálu a pomůcek. Součástí každodenních činností v DLK Šiška jsou různé kroužky či další aktivity. Pro svůj velký úspěch organizuje klub také letní příměstské tábory pro děti od 3 do 7 let fungujícího na principech lesní mateřské školky.

DLK Šiška je projektem občanského sdružení Šiška založeného za účelem vytvoření podnětného prostředí pro plnohodnotné předškolní vzdělávání v přírodě. Lesní mateřská škola nemá prozatím legislativní ukotvení v zákoně, a pohybuje se tak ve vakuu neziskové činnosti. Provoz lesní mateřské školy proto v současné době hradí rodiče.

Firma MCAE Systems pravidelně podporuje činnost DLK Šiška finančním darem. Zaměstnanci firmy se aktivně podílí na opravách a vylepšení zázemí klubu, pomáhají s odvozem i dovozem objemnějšího materiálu či například v zimním období se zajišťováním zásob dřeva na topení. Svými činnostmi tak firma podporuje myšlenku aktivního vzdělávání a rozvíjení dětských osobností v samotné přírodě.

www.mcae.cz

 

  • autor:
  • MCAE Systems, s.r.o.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary