• Home
  • Workshops
  • Act on waste, no. 79/2015 Coll. Waste registration and reporting in waste management for the year 2023

Act on waste, no. 79/2015 Coll. Waste registration and reporting in waste management for the year 2023

  • 21.02.2024 - 21.02.2024 | online | Slovensko
The Slovak Chamber of Commerce and Industry is organizing a webinar focused on the Waste Act. The webinar will take place on February 21, 2024.


Program webinára:

– Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 2023
– Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva – schválené a pripravované
– Prehľad dôležitých ustanovení zákona o odpadoch súvisiacich s evidenčnou povinnosťou
– Rozšírená zodpovednosť výrobcov
– Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady
– Komunálny odpad
– Administratívne nástroje – povolenia a registrácie
– Evidencia odpadov – evidenčný list odpadu
– Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
– Ďalšie evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve

Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ, konateľ – E.P.A. spol. s r.o. – odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Termín konania: 21.2.2024 od 9.00 hod. do 14.00 hod., s prestávkami, ON-LINE

Uzávierka prihlášok: 20.2.2024 

Účastnícky poplatok: Členovia SOPK: 70 EUR + DPH/osoba, ostatní: 90 EUR + DPH/osoba

Elektronická prihláška »

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary