9th European “Thermoforming” Conference

  • 03.04.2014 - 04.04.2014 | Praha | Česko
The European Thermoforming Division of the SPE has commenced its preparation for the 9th Thermoforming Conference which will be held in Prague, Czech Republic.

3.-4. apríl 2014, Praha, Česká republika

4 hlavné témy konferencie:

  • konkurencieschopnosť
  • udržateľnosť
  • inovácie
  • zníženie hmotnosti produktov

Viac informácií o konferencii TU »
European thermoforming division

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary