Waste Act - a new stage from 1.1.2016

  • 17.09.2015 - 17.09.2015 | Trnava, Košice, Žilina, Nitra | Slovensko
NATUR-PACK, a.s. invites you to attend training on the new Waste Act effective from 1.1.2016.

Keďže sa všetci  po rokoch v odpadovom hospodárstve znovu ocitneme na rovnakej štartovacej čiare, všetci sa budeme spolu učiť, robiť chyby a pomáhať si v pochopení podstaty novej normy,  z tohto dôvodu  bude školenie o zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch možno skôr pracovným stretnutím, počas ktorého si spoločne zákon „prejdeme“ a začneme s ním a s vyplývajúcimi povinnosťami, postupne pracovať.


TERMÍNY A MIESTA KONANIA ŠKOLENÍ :

14. júla 2015 v Trnave, Hotel Impiq

21. júla 2015 v Košiciach, Hotel  Centrum

28. júla 2015 v Žiline, Hotel Galileo

17. septembra 2015 v Nitre, Hotel River


LEKTORKA

Školenie organizuje a vedie Ing. Zuzana Balková EKO-IN®, interaktívnou formou prezentácie. Na školení poskytne dostupné informácie o novom zákone o odpadoch v kontexte praktických návodov a riešení na vyvarovanie sa prípadných chýb pri jeho zavádzaní do praxe. Školenie je určené pracovníkom, ktorí sú v organizácii poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva.


PROGRAM ŠKOLENIA

08.30   -  09.00           Prezentácia účastníkov

09.00   -  10.30           Prechodné ustanovenia

10.30   -  10.45           Občerstvenie

10.45   -  12.00           Základné pojmy, rozhodnutia, súvislosti

12.00   -  13.00           Obedňajšia prestávka

13.00   -  15.00           Vyhlášky – vykonávacia, evidencie – informatívne

15.00   -  15.30           Diskusia


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť a vyplniť priamo z internetovej stránky školiteľa TU. V prihláške sa nachádzajú aj podrobné informácie o školení, platbe a všeobecné obchodné podmienky.

Pre zabezpečenie maximálnej interaktivity je školenie limitované počtom maximálne 20 účastníkov, pre Košice 30 účastníkov. V prípade záujmu bude otvorený ďalší termín školenia.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary