TRENDUSTRY 2018

  • 13.02.2018 | Tįle
TRENDUSTRY is the first conference in Slovakia to deal with the digitization of the manufacturing company.

Témy TRENDUSTRY 2018:

 „Digitalizáciou k akcelerácií podnikových procesov“

  • digitalizácia a inovácie,
  • konkurencieschopný výrobok,
  • plynulá a produktívna výroba i logistika,
  • digitalizovaná firma.

More information »