Trends in the manufacture of molds and tools

  • 25.03.2015 - 25.03.2015 | Trenčín | Slovensko
Company SOVA Digital a.s. invites the expert meeting focused on all important factors for successful operation of the tooling.

Vážení priatelia, 

pozývame vás na odborné stretnutie Trendy vo výrobe foriem a nástrojov, zamerané na všetky dôležité faktory fungovania úspešnej nástrojárne.
Stretnutie sa bude konať dňa 25.3.2015 v hoteli Magnus, Trenčín.

Ako znížiť náklady vo výrobe foriem a nástrojov tak, aby boli vyrobené v požadovanej kvalite a za ešte kratší čas?
Máme pre vás odpovede. Spolu s našimi partnermi vám poskytneme súhrnný prehľad o aktuálnych trendoch v technológiách a procesoch využívaných v nástrojárňach. 

Program
Prihláška


Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 23.3.2015.

Tešíme sa na vašu účasť!

Viac informácií »

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary