• Home
  • Workshops
  • TRANSFER PRICING documentation of transfer pricing, changes in legislation in 2015

TRANSFER PRICING documentation of transfer pricing, changes in legislation in 2015

  • 09.04.2015 - 09.04.2015 | Trenčín | Slovensko
The issue of transfer pricing (pricing of transactions between related - related parties) is currently one of the most significant and most frequently discussed tax problems.

Dokumentácia transferového oceňovania je dôkaz, ktorým daňový subjekt preukazuje, že transakcie, ktoré uskutočňuje so závislými (prepojenými) osobami, sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Doteraz sa oblasť transferových cien vzťahovala len na transakcie so zahraničnými závislými osobami. V zmysle novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania začali uplatňovať aj na tuzemské závislé osoby.


Pozvánka

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary