• Home
  • News
  • Sales of injection molding machines in the Czech and Slovak Republics in 2020

Sales of injection molding machines in the Czech and Slovak Republics in 2020

Since 2011, the PlasticPortal.eu® editorial staff has been conducting an annual survey of the sale of injection molding machines in the Czech and Slovak Republics. This year's survey showed the impact of the first year of the pandemic crisis on the plastics industry in both countries.

Do prieskumu bolo oslovených celkovo 30 spoločností. Jeden väčší a dvaja menší dodávatelia vstrekolisov nám svoje údaje tento rok neposkytli, ale podľa predpokladov ich predaje neboli štatisticky významné.

Na území Českej a Slovenskej republiky bolo v roku 2020 predaných celkom 364 vstrekolisov. Pokles predaja je nepretržitý už od roku 2017. Výsledky boli najnižšie za celé sledované obdobie (od roku 2011).

vstrekolis 
  

V Českej republike bol celkový predaj podobný ako v roku 2019, ale v segmente malých a stredných vstrekolisov do 200 t došlo k poklesu predaja až do 25%. Na Slovensku významne klesol predaj stredne veľkých vstrekolisov a takmer sa zastavil predaj veľkých vstrekolisov nad 500 t uzatváracej sily.

V oboch krajinách je evidentný nárast podielu predaja vstrekolisov z Ázie, v ČR medziročne o 30%, na Slovensku až o 38%.

Všetkým spoločnostiam, ktoré nám poskytli údaje o svojich predajoch, veľmi pekne ďakujeme.

redakcia@plasticportal.eu

  • autor:
  • red.