• Home
  • News
  • PRVÁ CERTIFIKAČNÁ s.r.o. provides automotive projects, tests plastic components

PRVÁ CERTIFIKAČNÁ s.r.o. provides automotive projects, tests plastic components

High quality, material stability and safety of motor vehicle components are the main priorities and goals of their manufacturers. This is in line with the requirements and demands of car customers.

Kontrolné mechanizmy pri vývoji a výrobe dielov, počnúc surovinami až po výsledný výrobok, vyžadujú úzku spoluprácu medzi kvalifikovanými, nezávislými skúšobnými laboratóriami a dodávateľmi automobilových dielov. Súčasné princípy systémov kvality v automotive segmente kladú na skúšobne a certifikačné orgány najvyššie nároky.

Spolupracujeme pri testovaní automotive komponentov s akreditovanými laboratóriami, ktoré vykonávajú testovanie podľa noriem výrobcov. Riešime projekty s poprednými dodávateľmi. Sme pripravení riešiť Vaše automotive projekty.

 

  • autor:
  • Prvá certifikačná s.r.o.
 

Latest Classifieds