Placing work equipment in service

  • 24.03.2015 - 24.03.2015 | Trenčín | Slovensko
Target group: managers employer authorized staff in the care of OHS OHS manager, professional staff HVAC and etc.

Program:

  • Povinnosti v oblasti uvádzania pracovných prostriedkov na trh a do prevádzky
  • Povinnosti výrobcov strojových zariadení
  • Povinnosti prevádzkovateľa pri uvedení pracovného prostriedku do prevádzky
  • Kontrolná činnosť prevádzkovateľa
  • Kontrolné orgány

POZVÁNKA

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary