OBALKO

  • 22.10.2015 - 23.10.2015 | Praha | Česko
The packaging we encounter at every step, but how well they really understand? OBALKO offers a unique opportunity to visit manufacturing plants selected partners Congress with expert commentary.

S obalmi sa stretávame na každom kroku, ale ako dobre im naozaj rozumieme? OBALKO ponúka unikátnu možnosť navštíviť výrobné závody vybraných partnerov kongresu s odborným výkladom.

Získate nielen šancu vidieť celý výrobný proces a lepšie pochopiť výhody týchto produktov aj celú problematiku, ale zároveň dostanete druhýkrát šancu diskutovať o otázkach týkajúcich sa obalového priemyslu s profesionálmi a kolegami z odboru.


Viac informácií »

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary