• Home
  • News
  • NEXEO supplies materials Invista

NEXEO supplies materials Invista

New materials are designed primarily for the automotive industry.

Nexeo Solutions za°adila do svého produktového portfolia materiály firmy Invista. Invista je nejvýtším svýtovým výrobcem PA 66. Nexeo Solutions se chce zamý°it p°edevším na dodávky tohoto materiálu do aplikací pro automobilový pr¨mysl.

Více o materiálu Invista PA 66 »

 

  • autor:
  • NEXEO
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary