New amendments to Commission Regulation (EC) 10/2011 on plastic materials and articles

In February 2018, two new amendments to Commission Regulation (EC) No. 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food (PIM regulation):

  • nařízení Komise (EU) č. (EU)2018/79 , kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 (nabylo účinnost 8. 2. 2018)
  • nařízení Komise (EU) č. (EU)2018/213 se týká použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami (použije se od 6. 9. 2018)

Pro informaci: konsolidované znění nařízení PIM v html formátu z 8. 2. 2018 bez změny č. (EU)2018/213

  • autor:
  • INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
 

Latest Classifieds

Branch Dictionary