• Home
 • News
 • MOL Group recorded good performance in Q1 despite challenging external conditions

MOL Group recorded good performance in Q1 despite challenging external conditions

MOL Group announced its financial results for the first quarter of 2024. MOL Group achieved a pre-tax profit of EUR 382 million in the first quarter of 2024. This was in the context of continued government intervention, planned shutdowns at Downstream, the adverse impact of lower gas prices in Upstream and continued strong momentum in the non-fuel segment of the Customer Services division. MOL Group generated simplified free cash flow of EUR 402 million in Q1 2024. This represents a 22 percent decrease compared to the same period last year.

 • Skupina MOL dosiahla v prvom štvrťroku 2024 zisk pred zdanením na úrovni 382 mil. USD, čo je v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 18 % menej a pri medziročnom porovnaní
  o 29 % menej
 • Výsledky Downstreamu boli ovplyvnené zvýšením rafinérskych marží na báze Brentu, a tiež nárastom petrochemických marží, výroba však bola nižšia v dôsledku pravidelných odstávok
 • Výsledky Služieb zákazníkom podporili nárast predaja nepalivového tovaru a jednorazový zisk z predaja čerpacích staníc
 • Ťažba v divízii Upstream sa v porovnaní s predošlým štvrťrokom zvýšila na 92,3 mil. barelov denne najmä vďaka ťažbe v Kazachstane, ktorá sa začala v decembri minulého roka, na výsledky však mali negatívny vplyv klesajúce ceny plynu
 • Výsledky boli naďalej ovplyvňované mimoriadnymi vládnymi opatreniami, keď dodatočné zdanenie príjmov pre rok 2024 bolo zaúčtované v prvom štvrťroku s efektom 110 mil. USD, kým daň Brent-Ural a daň z CO2 mali dopad každá po 27 mil. USD

Predseda predstavenstva Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol:  „Finančné výsledky Skupiny MOL opäť potvrdili efektívnosť nášho odolného podnikateľského modelu. Aj keď sme sa museli vyrovnať s výzvami externého prostredia, dokázali sme dosiahnuť dobré výsledky. Naša stabilita je kľúčom k posilneniu bezpečnosti dodávok v strednej a východnej Európe a realizácii strategických investícií, ako je napríklad komplex Polyol v hodnote 1,3 mld. eur, ktorý čoskoro otvoríme.

V marci sme v našej aktualizovanej stratégii načrtli ambiciózny investičný program na zvýšenie konkurencieschopnosti Skupiny MOL, ako aj priemyslu v strednej a východnej Európe. Napriek vysokým mimoriadnym vládnym odvodom, ktoré zaťažujú našu výkonnosť, sme naďalej odhodlaní pokračovať v našej ceste energetickej transformácie a rozvíjať našu sebestačnosť."

Výsledky divízie Downstream podporili petrochemické aj rafinérske marže, ale výkonnosť ovplyvnil nižší predaj vlastnej produkcie. Výsledky naďalej ovplyvňujú mimoriadne vládne opatrenia v Maďarsku, pričom na štvrťročné výsledky majú značný vplyv daň z príjmov, daň Brent – Ural a daň z CO2.

Divízia Služby zákazníkom zaznamenali pokračujúce zlepšenie marže v oblasti nepalivových produktov, čo znamená najmä rozšírenie gastro predaja, predaja potravín a nepotravinárskych výrobkov, pričom k výsledkom za 1. štvrťrok prispeli aj jednorazové zisky z odovzdania čerpacích staníc. Napriek zmenšeniu siete v dôsledku odovzdania čerpacích staníc v Maďarsku sa objem predaja motorových palív medziročne zvýšil o 6 percent, kým jednotková marža motorových palív medziročne klesla o 2 percentá. Počet prevádzok Fresh Corner sa v celej sieti zvýšil z 1 172 v 1. štvrťroku 2023 na 1 260 v 1. štvrťroku 2024.

V prvom štvrťroku 2024 dosiahla ťažba v divízii Upstream celkovo 92,3 mil. barelov denne, čo znamená medzikvartálny nárast o 0,8 mil. barelov denne. Keďže v Kazachstane sa ťažba plynu začala v decembri 2023, v 1. štvrťroku 2024 to znamenalo nárast +1,3 mboepd. Úroveň ťažby v strednej a východnej Európe mierne klesla v dôsledku poklesu aktivít v Chorvátsku, kým ťažba v Maďarsku sa udržala na vysokej úrovni vďaka úspešnému boju proti prirodzenému poklesu ťažby. Jednotkové náklady na úrovni Skupiny zostali medziročne nezmenené napriek všeobecným inflačným tlakom, a to v dôsledku klesajúcich cien elektrickej energie, vyššej produkcie a zmeny zloženia aktív smerom k lacnejším.

Služby obehového hospodárstva boli ovplyvnené nižšou realizáciou príjmov z rozšírenej zodpovednosti výrobcov (Extended Producers Responsibility – EPR), než sa očakávalo. Systém zálohovania a vrátenia peňazí (Deposit and Refund System – DRS) je v prevádzke od 1. januára, pričom na maloobchodných miestach po celom Maďarsku je k dispozícii približne 2 400 automatov na zálohované obaly.

Výkonnosť prepravy plynu (Gas Midstream)  bola poznačená kombináciou priaznivého makroekonomického prostredia a meniaceho sa dopytu po regionálnych prepravných službách.

 • autor:
 • SLOVNAFT, a.s.
 • SLOVNAFT, a.s.

  SLOVNAFT, a.s.

  Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary