• Home
  • News
  • MOL Group expands its consumer services portfolio in Poland

MOL Group expands its consumer services portfolio in Poland

MOL Group will produce 1,600 tonnes of green hydrogen per year using electricity from renewable sources. This will reduce the Duna refinery's carbon dioxide emissions by 25,000 tonnes.With the introduction of this technology, MOL Group has taken an important step towards carbon neutrality and sustainable mobility. The EUR 22 million investment is in line with MOL Group's long-term corporate strategy Shape Tomorrow. After Százhalombatta, the MOL Group is also planning further construction of green hydrogen plants in Rijeka and Bratislava.

Skupina MOL otvorila v Százhalombatte závod na výrobu zeleného vodíka s kapacitou 10 megawattov, ktorý je najväčší v strednej a východnej Európe. Investícia vo výške 22 miliónov eur zabezpečí udržateľnejšiu výrobu motorových palív. Závod totiž zníži emisie oxidu uhličitého rafinérie Duna o 25 000 ton. Skupina MOL bude môcť ročne vyrobiť 1 600 ton čistého, uhlíkovo neutrálneho zeleného vodíka, čo otvára novú kapitolu vodíkového hospodárstva v Skupine. Investícia je v súlade so stratégiou Skupiny MOL Shape Tomorrow, ktorej cieľom je zvýšiť udržateľnosť, konkurencieschopnosť a sebestačnosť regiónu.  

Cieľom Skupiny MOL je prinášať riešenia pre budúcnosť. Nový závod v Százhalombatte s 10 MW elektrolýznou jednotkou od spoločnosti Plug Power z USA vyrobí približne 1 600 ton čistého, uhlíkovo neutrálneho zeleného vodíka ročne. Investícia vo výške 22 miliónov eur zabezpečí zníženie uhlíkovej stopy rafinérie Duna o viac ako 25 000 ton oxidu uhličitého ročne. Nová technológia môže postupne nahradiť výrobu vodíka zo zemného plynu, ktorá v súčasnosti predstavuje jednu šestinu celkových emisií oxidu uhličitého Skupiny MOL. Výroba v novom závode sa naplno rozbehne v druhej polovici roka 2024. Skupina MOL bude zelený vodík využívať predovšetkým vo vlastnej sieti pri výrobe motorových palív. 

Elektrolyzér spoločnosti Plug Power využíva elektrickú energiu z obnoviteľného zdroja na rozklad vody na vodík a kyslík. To znamená, že nevznikajú žiadne znečisťujúce vedľajšie produkty a pri výrobe 1 tony vodíka zariadenie vyprodukuje 8 až 9 ton čistého kyslíka. Americká spoločnosť ponúkla Skupine MOL inovatívnu a spoľahlivú technológiu. S používaním vodíkových generátorov optimalizovaných na výrobu čistého vodíka má takmer 50 rokov prevádzkových skúseností.

„Skupina MOL dosiahla ďalší míľnik. Odteraz môžeme vyrábať zelený vodík bez produkcie skleníkových plynov. Vďaka tejto technológii dosiahneme také zníženie emisií, ako keby sme zo dňa na deň stiahli z ciest približne 5 500 áut. V súčasnosti náš nový závod na výrobu zeleného vodíka znižuje ekologickú záťaž len z priemyselných prevádzok Skupiny MOL, ale do budúcna ponúkne riešenia pre celý priemysel a vodíkovú mobilitu. Po rafinérii v Százhalombatte prenesieme technológiu do ďalších dvoch výrobných závodov Skupiny MOL, aby bol proces výroby palív v každej z rafinérií Skupiny udržateľnejší ", povedal na slávnostnom otvorení novej vodíkovej výrobne József Molnár, generálny riaditeľ Skupiny MOL.

Investícia je v súlade s firemnou stratégiou Skupiny MOL Shape Tomorrow, ktorej cieľom je zvýšiť udržateľnosť, konkurencieschopnosť a sebestačnosť regiónu.

„Sme nesmierne radi, že môžeme v partnerstve s MOL osláviť otvorenie jednej z najväčších závodov na výrobu zeleného vodíka v Európe, ktorý bude slúžiť rafinérii,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti

Plug Andy Marsh. „Sme hrdí na to, že môžeme spoločnosť MOL vybaviť najmodernejšou technológiou elektrolyzéra na efektívnu výrobu zeleného vodíka ako účinného spôsobu znižovania emisií uhlíka v rámci rafinérskych operácií. Spoločne smerujeme k uhlíkovej neutralite, podporujeme ekologickejšie prevádzky a poháňame vpred vodíkové hospodárstvo."

Informácie o aktualizovanej stratégii Shape Tomorrow nájdete na web stránke Skupiny MOL.

  • autor:
  • MOLGroup
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary