• Home
  • Features
  • MOL Group and their strategy SHAPE TOMORROW: the Duna refinery started producing biofuels

MOL Group and their strategy SHAPE TOMORROW: the Duna refinery started producing biofuels

MOL Group and their strategy SHAPE TOMORROW: the Duna refinery started producing biofuels

After several years of research and development, the MOL Group has made progress in the value chain and thanks to investments in the Duna refinery, has become a biofuel user. Through a new process, biological raw materials are co-processed with fossil materials. This solution makes it possible to increase the share of the renewable component in fuels and reduce CO2 emissions by up to 200,000 tonnes per year without having a negative impact on fuel quality.

„Skupina MOL doteraz nakupovala viac ako 500 000 ton biopalív (bioetanol a biodiesel), ktoré využívala ako biozložku na primiešavanie do benzínov a nafty. Vďaka tejto investícii sme v Skupine MOL začali prvýkrát sami vyrábať obnoviteľnú naftu a stali sme sa výrobcami biopalív. Prínosov je veľa, pretože výrobou obnoviteľného paliva pomôžeme aj obehovému hospodárstvu. V súlade s našou nedávno aktualizovanou stratégiou „SHAPE TOMORROW“ plánujeme vyrábať viac ako 100 000 ton biopalív do roku 2030,“ uviedol Gabriel Szabó, viceprezident Skupiny MOL pre Downstream.
 
Shape tomorrow
 

Pri spracovaní v rafinérii Duna sa pri výrobe motorovej nafty biologická surovina spracováva spolu s fosílnym materiálom. Na tento účel sa dajú využiť rastlinné oleje, použité kuchynské oleje a živočíšne tuky. Výsledkom je vyrobený produkt, ktorý je v porovnaní s naftou produkovanou na báze ropy čiastočne obnoviteľný, a to bez akýchkoľvek kvalitatívnych zmien. Hlavnou výhodou tejto metódy je, že kým v súlade s normou pre naftu je možné komponenty bionafty miešať v maximálnom objeme 7 objemových percent, v tomto prípade je možné ďalej zvýšiť biologický podiel v plynovom oleji.

Jedným z hlavných cieľov Európskej únie a Skupiny MOL je dosiahnuť do roku 2050 čisté nulové emisie CO2. Okrem iného sa neustále sprísňujú povinnosti týkajúce sa podielu obnoviteľných zdrojov energie v dopravnom sektore. V súlade s tým sa na trhoch s palivami, kde pôsobí Skupina MOL, zvýšili očakávania týkajúce sa obsahu biozložiek v palivách, doteraz hlavne bioetanolu a FAME. 

Spoločnosť MOL začala spolu-spracovanie ako výskumný a vývojový projekt v roku 2012 na báze výsledkov výskumu Pannónskej univerzity. V týchto etapách boli stanovené druhy využiteľných surovín a kvalitatívne požiadavky. V roku 2018 bola spustená samotná investícia, čo zahŕňalo aj nevyhnutný rozvoj infraštruktúry na skladovanie a spracovanie nových bio-materiálov. 

Skúšobná prevádzka nového procesu sa začala v marci 2020 a od mája je proces v štandardnom chode. Vyrobená biozložka má výrazne vyšší potenciál úspory CO2 ako iné druhy biopalív vyrábané z tej istej suroviny. Tento projekt znamená ročné zníženie emisií CO2 až o 200 000 ton. Je to rovnaké zníženie CO2, ako keby mesto s 200 000 obyvateľmi využívalo na vykurovanie výlučne solárnu energiu. Cieľom je ďalšie rozširovanie portfólia surovín z odpadu a zvyškov, aby sa pri produktoch dosiahla ešte vyššia úspora CO2.

Jedným zo základných zámerov stratégie Skupiny MOL 2030+ je zohrávať kľúčovú rolu pri formovaní nízkouhlíkového obehového hospodárstva s investíciami do nových podnikateľských oblastí ako je integrácia a využitie odpadu, recyklácia, zachytávanie, využitie a ukladanie uhlíka (CCUS), moderné biopalivá a príležitosti súvisiace s vodíkom.

V nasledujúcich piatich rokoch spoločnosť MOL vynaloží miliardu USD na nové, nízkouhlíkové a udržateľné projekty, aby sa stala kľúčovým hráčom v obehovom hospodárstve v strednej a východnej Európe a priblížila sa do roku 2050 k cieľu čistých nulových emisií CO2. Zámerom spoločnosti MOL je transformovať Downstream na vysoko efektívneho, udržateľného a popredného hráča v chemickom priemysle.

  • autor:
  • MOLGroup
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events