• Home
  • Features
  • Maximum safety in food processing and packaging - TECAMID 6 blue ID expands portfolio detectable plastic

Maximum safety in food processing and packaging - TECAMID 6 blue ID expands portfolio detectable plastic

Maximum safety in food processing and packaging - TECAMID 6 blue ID expands portfolio detectable plastic

Food industry must ensure that the end product will get no contamination. Detection of foreign bodies in their own products, therefore, plays an important role in the production process.

Materiálem TECAMID 6 ID modrý rozšiřuje Ensinger nabídku speciálních plastů pro potravinářský průmysl. Jako ostatní materiály řady ID je tento polyamidový produkt vybaven detekovatelným plnivem. Pokud dojde v průběhu výroby k porušení součástky, je možné v rámci standartní kontroly tyto úlomky v produktu zjistit a to v reálném čase. Díky modré barvě je možné je dodatečně lokalizovat i vizuálně.

Oblasti použití

Ensinger nabízí v polotovarech již tři detekovatelné materiály, které pokrývají rozdílné oblasti potravinářského průmyslu:

- TECAPEEK ID modrý je materiál s největší pevností v této skupině materiálů. Navíc má tento materiál výbornou chemickou odolnost a je možné jej vystavit nejvyšším teplotám.

- Materiál TECAFORM AH ID, který je již delší dobu na trhu, vykazuje největší rozměrovou stabilitu a je proto vhodný pro výrobu přesných dílů. Díky velmi dobré odolnosti vůči rozpouštědlům a velmi malé navlhavosti se využívá pro rozličné aplikace v potravinářství.

- Představovaný nový materiál TECAMID 6 ID modrý má v porovnání s ostatními již popsanými materiály největší houževnatost, která dále minimalizuje riziko ulomení části součástky.  

 

Obr. 1 

Desky a tyče z těchto materiálů se vyrábí v širokém poli rozměrů. Všechny materiály řady ID odpovídají samozřejmě požadavkům potravinářského průmyslu a jsou testovány na migraci podle nařízení EU č. 10/2011. Dále odpovídá výchozí granulát požadavkům FDA.

Výhoda malé hmotnosti

Již nyní je možné v zařízeních pro zpracování a balení potravin nalézt mnoho strojních dílů, které byly vyrobeny z detekovatelných plastů. Oblasti použití jsou rozličné: od dojicí techniky přes zpracování masa až k pekárenství. Ve všech oblastech přispívá malá měrná hmotnost těchto materiálů k úspoře nákladů a energií.


Více informací:
Ensinger s.r.o.
Helena Gruberová
Tel.: +420 377 972 056;
Mail: gruberova@ensinger.cz
Web: www.ensinger.cz

  • autor:
  • Helena Gruberová
  • Ensinger s.r.o.

    Ensinger s.r.o.

    Technical plastics, plastic semi-finished products, rods, tubes and plates, blasting and CNC machining of plastics, plastic injection, plastic moldings.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary