• Home
  • Workshops
  • Labor Code, major amendment effective from March 1, 2021 and other news in the payroll accounting office at the beginning of 2021

Labor Code, major amendment effective from March 1, 2021 and other news in the payroll accounting office at the beginning of 2021

  • 11.03.2021 - 11.03.2021 | | Slovensko
Trenčianska regionálna komora SOPK, in cooperation with the company RELIA s.r.o., Bratislava, invites you to the professional webinar Labor Code, a major amendment effective from March 1, 2021 and other news in the payroll accounting office at the beginning of 2021.

Hlavnou témou webinára je rozsiahla novela Zákonníka práce, ktorú Národná rada SR prijme na začiatku februára 2021. Novela je účinná od 1. marca 2021.

Z noviniek si podrobne vysvetlíme nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov a zmeny pre domácku prácu a teleprácu.

Pozrieme sa aj na aktuálny stav projektu "Prvá pomoc plus" tak, aby ste získali čo najvyššie príspevky ako zamestnávatelia a ako SZČO.

Zopakujeme si aj kľúčové a problematické ustanovenia pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020.

Trvanie: 9:00 - 14:00, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Kapacita: obmedzený počet účastníkov na 1 webinár

Účastnícky poplatok: člen SOPK: 60 EUR + DPH = 72 EUR, nečlen: 70 EUR + DPH = 84 EUR

V cene je rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán) v elektronickej podobe pdf súboru.

Program:

1. Hlavná téma: Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021


- zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, vzor smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výška finančného príspevku, platenie daní a odvodov, exekúcie
- zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
- dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
- zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
- dohody študentov počas prázdnin
- ďalšie zmeny prijaté v 2. a 3. čítaní v NRSR

2. Projekt "Prvá pomoc plus" v jarných mesiacoch roka 2021

- aktuálny stav projektu, zmeny a upresnenia v roku 2021
- ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
- metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
- dobrovoľné poistenie, cesta k získaniu vyšších príspevkov pre SZČO

3. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

- rekapitulácia toho najdôležitejšieho + možnosť diskusie
- nezdaniteľné časti a daňové bonusy
- kedy si musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
- postup pri ročnom zúčtovaní, lehoty, tlačivá

4. Diskusia

- diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Uzávierka prihlášok: Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 2 dni pred konaním webinára.

Elektronická prihláška

Organizačný garant:
Katarína Martišková
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: katarina.martiskova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 23 834

Technické požiadavky a praktické tipy pre sledovanie webináru