• Home
  • News
  • Kia Motors Slovakia paid for the third time in a row the highest income tax

Kia Motors Slovakia paid for the third time in a row the highest income tax

Financial Directorate appreciate this December the best payers of income tax for the tax period of the year, 2014.

Celkovo osem firiem získalo ocenenie Merkúr za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov v jednotlivých krajoch Slovenska. Cenu úradu pre vybrané daňové subjekty si už po tretíkrát v rade odniesla spoločnosť Kia Motors Slovakia, ktorá na dani z príjmu minulý rok odviedla 103,95 miliónov eur. Ocenené spoločnosti zároveň nemali žiadne podlžnosti na daniach, či nálezy z daňových kontrol nad 10 000 eur.

„Kritériá sme chceli nastaviť čo najférovejšie. Súťaž je postavená tak, že oceňujeme daňovníkov za každý kraj individuálne a osobitne pre vybrané daňové subjekty, ktorý združuje najväčšie spoločnosti na Slovensku. Udalosť považujem za dôležitú pre firmy, pretože takto im finančná správa dáva spätnú väzbu, že si ich daňovú disciplínu všíma a oceňuje. Považuje ich za dôležitý príklad pre ostatné spoločnosti," povedal František Imrecze, prezident finančnej správy.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia zaplatila už tretíkrát po sebe najvyššiu daň z príjmu 


Spoločnosť Kia Motors Slovakia doteraz zaplatila na dani z príjmu právnických osôb 244,45 miliónov eur, čím do štátneho rozpočtu odviedla viac, ako z neho získala vo forme štátnych stimulov po svojom príchode na Slovensko. Po započítaní splatných daní z príjmu právnických a fyzických osôb, daní z nehnuteľností, ciel, sociálnych a zdravotných odvodov za zamestnancov, je prínos pre štátnu pokladňu, či miestne samosprávy ešte vyšší, pričom presahuje výšku investičných stimulov a daňovej úľavy viac ako trojnásobne.

„Za uplynulé roky získala naša spoločnosť toto ocenenie už tretíkrát, čo bezpochyby potvrdzuje nielen jej dobré hospodárske výsledky, ale aj zodpovedný prístup k plneniu si svojich daňových a zákonných povinností, pričom neostáva len pri nich. Prostredníctvom  realizovaných projektov v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania ide často nad ich rámec,“ doplnil  Eek-Hee Lee, prezident a CEO spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia zaplatila už tretíkrát po sebe najvyššiu daň z príjmu 


Spoločnosť Kia Motors Slovakia počas svojho pôsobenia na Slovensku podporila finančne ako aj vo forme nefinančných darov mnohé projekty v oblasti firemnej filantropie. Závod prerozdelil priamo alebo prostredníctvom svojho nadačného fondu v Nadácii Pontis viac ako 4,45 miliónov eur na podporu projektov v oblasti zvyšovania bezpečnosti na cestách, budovania cyklotrás a zlepšovania životného prostredia. Suma taktiež zahŕňa prostriedky na rekonštrukciu materských a základných škôl, Žilinskej fakultnej nemocnice, rekonštrukciu parkov, či podporu zdravotne postihnutých športovcov. Za týmto účelom založila v roku 2013 svoju vlastnú nadáciu - Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorej cieľom je byť celoživotným partnerom nielen v oblasti automobilov, ale zároveň aj zodpovedným občanom regiónu a komunity, v ktorej pôsobí.

  • autor:
  • Jozef Bačé, Kia Motors Slovakia
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary