• Home
  • News
  • Iniciativa Plastikářský klastr: 50% Plastics Waste Recycling

Iniciativa Plastikářský klastr: 50% Plastics Waste Recycling

  • 09.02.2018

The EuPC, a member of the Plastikářský klastr, together with other European platforms - Plastics Recyclers Europe, VinylPlus, Petcore Europe, The European Carpet and Rug Association and PCEP Europe - have taken a voluntary commitment to access plastic recycling.The European plastics industry wants recycling of plastic waste to 50% by 2040.

Iniciatíva bola vytvorená v spolupráci s Európskou komisiou na jej požiadavku v rámci "Plastics Strategy" a definuje hlavný cieľ - dosiahnuť 50% miery recyklácie plastového odpadu a 70% miery recyklácie plastových obalov.

Šesť európskych organizácií z reťazca plastov sa zaviazalo v spolupráci s Európskou komisiou spustiť platformy Obehu, ktorých cieľom je do roku 2040 dosiahnuť 50%nú recykláciu plastového odpadu.

To povedie k recyklácii plastových výrobkov v Európe a značne zníži množstvo odpadu. Plastics Recyclers Europe (PRE), Petcore Europe, Európska asociácia (ECRA), PCEP Europe, EuPC a VinylPlus prijali rámec dobrovoľných záväzkov, teda chcú pokračovať a rozširovať existujúce recyklácie plastov a vytvoriť ďalšie platformy.

 

Plastikářsky klast 
  

Prechod na obehové hospodárstvo je herkulovská úloha, ktorá si vyžaduje silné odhodlanie a konkrétne kroky zo strany všetkých zainteresovaných strán. Skutočnú priemyselnú transformáciu možno dosiahnuť len silným zapojením odvetvia plastov, ktoré podporia zainteresované strany z celého hodnotového reťazca plastov.

Realizácia ambicióznych cieľov udržateľnosti závisí aj od podpory vnútroštátnych orgánov a európskych zákonodarcov.

Cieľom a dobrovoľným záväzkom rôznych obehových platforiem je rozvíjať spoločné ciele a opatrenia pre sektor taký veľký a fragmentovaný ako európsky priemysel plastov, ktorý zastupuje viac ako 60 000 spoločností.

Veľmi ambiciózny cieľ, dosiahnuť 50% recyklácie a opätovného použitia plastového odpadu, ako aj 70% recykláciu a opätovné použitie plastových obalov, sa dá dosiahnuť len prostredníctvom platforiem zahŕňajúcich celý hodnotový reťazec: od výrobcov surovín, projektantov, spracovateľov, zberateľov a recyklátorov majiteľov značiek a špecifikátorov.

 

  • autor:
  • Plastikářský klastr