• Home
  • Features
  • GLOBAL RECYCLING a.s. is clear about that! Recycling makes sense

GLOBAL RECYCLING a.s. is clear about that! Recycling makes sense

GLOBAL RECYCLING a.s. is clear about that! Recycling makes sense

Today, almost all of us perceive the recycling of glass, paper or plastics as a matter of course. We are less experienced that it should be the same with electrical equipment, even if this statement is not 100 percent true. We probably wouldn't try to throw an old washing machine, television or refrigerator in the trash.

U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.

Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší obci Klenovice na Hané a nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.

V  naší obci můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře na adrese Klenovice na Hané 292. Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna na adrese Klenovice na Hané 292.

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naši obci zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v České republice díky EKOLAMPu sebralo a ekologicky zpracovalo 551 tun světelných zdrojů, téměř 963 tun malých a 2668 tun velkých elektrozařízení.

Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení.

  • autor:
  • GLOBAL RECYCLING a.s.
  • GLOBAL RECYCLING a.s.

    GLOBAL RECYCLING a.s.

    Collection and purchase of waste plastics, foils, plastic recycling, plastic crumb, plastic regenerate, plastic waste, purchase, sale, regranulate.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary