• Home
  • News
  • German plastics industry faces worst economic crisis in history

German plastics industry faces worst economic crisis in history

Plastics Europe, the European association of plastics converters, has informed the trade on the state of plastics production in Germany for 2023.

Priemysel výroby plastov v Nemecku zápasil v hospodárskom roku 2023 už druhý rok po sebe s výrazným poklesom výroby. Vysoké výrobné náklady v dôsledku zvýšených nákladov na pracovnú silu a veľmi vysoké ceny energií vyvíjali tlak na priemysel v medzinárodnej konkurencii.

Obrat sa v minulom roku prepadol o 21,9 %. Dopyt po plastoch v Nemecku v roku 2023 klesol o 16 percent.

Rýchle oživenie sa neočakáva ani v roku 2024. Dr. Ralf Düssel, predseda PlasticsEurope Deutschland e.V., združenia výrobcov plastov, zdôrazňuje vážnosť situácie: "Ide bezpochyby o najvážnejšiu hospodársku krízu v histórii nášho existencie nášho priemyslu. V súčasnosti predpokladáme, že výroba bude v tomto roku opäť stagnovať a zostane približne 25 % pod úrovňou roku 2022.

Cieľom celého hodnotového reťazca v oblasti plastov musí byť teraz uskutočniť dôležité strategické a štrukturálne úpravy, aby sme z krízy vyšli silnejší."

  • autor:
  • Plastics Europe
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary