Forum of practical maintenance

  • 21.03.2023 - 22.03.2023 | Trnava | Slovensko
Since 2012, the two-day conference brings together experts in the field of maintenance. Regularly in March, they come to be inspired by the speakers and each other.


Priestor na spracovanie dojmov, neformálnu diskusiu či nadviazanie nových pracovných kontaktov i priateľstiev, vytvorí 
večerný program, bodka za prvým dňom konferencie. Ten druhý ponúkne odpovede na otázky súvisiace s najčastejšími problémami, riadením a organizáciou údržby. Spoločne s vami vytvoríme moderovaný workshop – živú debatu s hosťami fóra.

Konferencia sa uskutoční 21. a 22. marca 2023 v priestoroch Hotela Holiday Inn v Trnave. 

Viac informácii »

Registrácia »

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary