Extension of the list of chemicals in Annex XIV to REACH

Commission Regulation (EU) 2022/586 (en) extends the list of chemicals in Annex XIV of the REACH Regulation to 5 SVHC substances subject to authorization for certain uses:

  • tetraethylolovo
  • 4,4’-bis(dimethylamino)-4“-(methylamino)trityl alkohol (s ≥ 0,1 % Michlerova ketonu (číslo ES 202-027-5) nebo Michlerovy báze (číslo ES 202-959-2))
  • reakční produkty 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithionu, formaldehydu a 4-heptylfenolu, rozvětveného a lineárního (RP-HP) (s ≥ 0,1 % hmotnostních 4-heptylfenolu, rozvětveného a lineárního
  • 2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát) (DOTE)
  • reakční směs 2-ethylhexyl- (10-ethyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu) a 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-oktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu (reakční směs DOTE a MOTE)

Datum (datum zániku), do které lze bez povolení tyto látky ještě používat, je 1. května 2025. Příloha XIV nařízení REACH nyní obsahuje celkem 59 SVHC látek.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary