Extension of the Candidate List

The Candidate List (KS), which contains the list of Substances of Very High Concern (SVHC), was extended by 4 substances on 25 June 2020 by ECHA.

  • 1-vinylimidazole (EC 214-012-0, CAS  1072-63-5) látka používaná jako monomer pro výrobu polymerů;
  • 2-methylimidazole (EC 211-765-7, CAS 693-98-1) látka používaná jako katalyzátor a pro povlakování;
  • butyl 4-hydroxybenzoate (EC 202-318-7, CAS 94-26-8) látka používaná v kosmetice, u výrobků osobní hygieny a farmaceutických výrobků;
  • Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin (EC 245-152-0, CAS  22673-19-4) látka používaná jako  katalyzátor a aditivum při výrobě plastů.

Nyní KS obsahuje 209 SVHC látek.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto SVHC látky zahrnuté do KS, musí ECHA podat oznámení do šesti měsíců tj. od data jejího zařazení na Kandidátský seznam (tj. 25. 6. 2020), pokud jsou splněny tyto obě podmínky:

  • látka je v předmětu uvedena v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot.,
  • látka je přítomna v těchto předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce/dovozce/rok.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky musí také splnit povinnost poskytovat informace o látkách SVHC (článek 33 nařízení REACH).

Od 5. ledna 2021 budou muset společnosti dodávající na trh EU předměty, které obsahují látky SVHC z Kandidátského seznamu v koncentraci nad 0,1 % hmotn., poskytnout agentuře ECHA dostatečné informace ohledně bezpečného použití těchto předmětů. Povinnost poskytovat informace o látkách SVHC v předmětech je určena pro dodavatele předmětů: EU výrobce a společnosti kompletující výrobky, EU dovozce, EU distributory a další subjekty dodávající předměty na trh. Tato povinnost se nebude vztahovat na maloobchodníky a další subjekty dodávající předměty přímo spotřebitelům.

 

Latest Classifieds

Branch Dictionary