Extension of Annex XIV of REACH

Commission Regulation (EU) 2020/171 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1234/2007 of the European Parliament and of the Council Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH).

Příloha XIV nařízení REACH se rozšiřuje o jedenáct látek, nyní obsahuje celkem 54 SVHC látek, tyto látky se budou používat pouze na základě povolení pro určitá použití. Použije se od 27. 2. 2020.

 

Latest Classifieds

Branch Dictionary