Evaluation of cadmium concentration limits in recycled PVC

The European Commission (EC) has requested ECHA to prepare a report to assist in the review of point 4 of entry 23. for cadmium and its compounds in mixtures and articles containing recycled PVC of Annex XVII of REACH.

Bod 4 se týká přiznané odchylky pro aplikace uvedené v bodě a) až e):

a) profily a tuhé desky používané ve stavebnictví;

b) dveře, okna, předokenní rolety, stěny, žaluzie, oplocení a střešní žlaby;

c) venkovní podlahy a terasy;

d) kabelovody;

e) potrubí pro rozvod nepitné vody, jestliže je recyklovaný PVC použit ve střední vrstvě vícevrstvého potrubí a je zcela zakryt vrstvou nově vyrobeného PVC splňujícího požadavky odstavce 1 výše.

Zpráva Evaluation of current concentration limits for cadmium in recycled PVC hodnotí čtyři scénáře A, B, C a D.
EK na základě této hodnotící zprávy zváží, zda zahájit příslušná opatření vedoucí ke změně této odchylky.

 

Latest Classifieds

Branch Dictionary