• Home
  • News
  • Environmental and educational interactive software fall off from the waste goes to a teacher!

Environmental and educational interactive software fall off from the waste goes to a teacher!

  • 28.10.2015

NATUR-PACK in cooperation with the ŽIVICA organized for primary school teachers training dedicated to environmental and educational interactive TV program fall off from waste!

Tento unikátny výučbový softvér bol navrhnutý pre použitie na interaktívnych tabuliach, pracovať s ním však možno aj na bežných počítačoch. Aplikáciu je možné bezplatne stiahnuť na stránke: http://www.zivica.sk/moderneoodpadoch/

Program NeODPADni z ODPADov moderným a atraktívnym spôsobom vysvetľuje množstvo otázok súvisiacich s odpadom, so zodpovedným nakladaním s ním, ako aj s možnosťami jeho minimalizácie. Program si na rôznych podujatiach, ako aj v nejednej škole, vyskúšali deti i dospelí.   Našou snahou je teraz prostredníctvom školení na metodicko-pedagogických centrách a školských úradoch vzbudiť záujem ďalších škôl, ktoré by pomocou aktívneho používania softvéru NeODPADni z ODPADOV! napomohli zvyšovať environmentálne povedomie v súvislosti so vznikom odpadov, jeho separáciou a recykláciou. Učitelia budú zaškolení do práce so softvérom a možnosťami, ako si vďaka nemu možno spestriť výuku na viacerých vyučovacích predmetoch.

www.naturpack.sk

  • autor:
  • NATUR-PACK. a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary