Entrepreneurs, unite!

  • 26.10.2021 - 27.10.2021 | Žilina | Slovensko
At the conference Entrepreneurs, unite! it brings together entrepreneurs from different fields, but also people who are engaged in social work, art or production. Their common feature is that they enjoy what they do, devote themselves fully to their work, overcome obstacles and constantly learn new things.


Hlavné témy konferencie

1.  Rozhodovanie v neistej dobe
2.  Obchod, marketing a inovácie v súčastnosti
3.  Múdrosť a hlúposť v podnikaní a v živote
4.  Zmysel podnikania a zlepšovanie sveta
5.   Najskôr inovej seba, potom zvyšok
6.  Prekonávanie obmedzení a leadership
7.  Prelomové technológie a nemenné princípy
8.  Rodinné podnikanie - mýty a realita

Viac informácii » 
Registrácia »