• Home
 • News
 • Effective and practical solutions for waste recycling are offered by Hard Plastic Recycling s.r.o.

Effective and practical solutions for waste recycling are offered by Hard Plastic Recycling s.r.o.

Hard Plastic Recycling s.r.o is a company that specializes in the recycling and efficient processing of various types of plastics in waste management.

Vďaka účinným a praktickým riešeniam zabezpečujeme v recyklačných procesoch  triedenie, lisovanie a drvenie materiálov, ktoré následne distribuujeme odberateľom po celej Európe a vraciame ich späť do výrobného procesu, ako vysoko kvalitnú druhotnú surovinu pre spracovateľský priemysel.

Tento spôsob využitia odpadu dáva nový rozmer pojmu cirkulárna ekonomika, kde naša spoločnosť vracia späť k životu tisíce ton nevyužitého materiálu – nie odpadu. Práve toto bol ten podnet, kde vznikla myšlienka tento odpad triediť a spracovať tak aby sa dal znova vyžiť ako druhotná surovina.   

Odpad, ktorý naša spoločnosť spracováva sa stáva novým zdrojom pre zhodnotenie odpadov a výrazným spôsobom prispieva k znižovaniu zaťaženia životného prostredia.

Spracovávame:

 • Auto nárazníky
 • Plastové kontajnery
 • Potrubie a profily PVC
 • Mix tvrdých plastov
 • Plastové palety
 • Prepravky
 • Objemný plastový odpad
 • Plug tácky
 • Záhradný nábytok
 • Odpad z výroby
 • Potrubia
 • autor:
 • Hard Plastic Recycling s.r.o.
 • Hard Plastic Recycling s.r.o.

  Hard Plastic Recycling s.r.o.

  Recycling of plastics, plastic waste, purchase, sale, sorting, pressing of plastics, crushing of plastics, waste construction plastics, collection and purchase of plastics.