• Home
 • News
 • DRÄGER CZ s.r.o. official representative Moretto

DRÄGER CZ s.r.o. official representative Moretto

 • 14.06.2013

Dräger, based in Vienna, is here for its business partners and customers for nearly 80 years. It offers services and machinery for plastics processing and in this direction also represents a young company Moretto SpA, which has taken a permanent place among the major producers operating in the field of factory automation plastics since 1980.

Moretto S.p.A. s pìti obchodními poboèkami a kvalifikovanými obchodními zastoupeními pokrývá 54 zemí celého svìta. Hledání nových øešení dle požadavkù a potøeb zákazníkù je hybnou silou vývoje firmy. Schopnost naslouchat pøáním zákazníkù a inovace jsou základní motivací celého týmu. Tým èítající více než 200 pracovníkù sjednocuje cíl podporovat a následovat technologie silnì orientované do budoucnosti.

Výrobní program:

 • Doprava materiálu
 • Horkovzdušné sušení
 • Molekulární sušení
 • Mletí a drcení
 • Mikrodávkování
 • Volumetrické dávkovací systémy
 • Gravimetrické dávkování
 • Skladování
 • Temperaèní jednotky
 • Chlazení
 • Centrální systémy

V pøípadì zájmu prosím kontaktujte firmu Dräger na níže uvedených kontaktech.

DRÄGER CZ s.r.o.
U Strže 401/4
14000 Praha
telefón: +420/724 362 832
e-mail: lubomir.kopp@draeger-cz.cz

 
 
 • autor:
 • Lubomír Kopp
 • DRÄGER CZ s.r.o.

  DRÄGER CZ s.r.o.

  Machines for plastics processing, Blow molding machines, extrusion lines, regranulation extrusion lines, thermoforming machines, recycling lines, markers, peripheral, etc.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary