Cyber security in the regions

  • 24.05.2022 - 24.05.2022 | Trenčín | Slovensko
The Slovak Chamber of Commerce and Industry, the Central European Grouping CEDEG, the National Cluster Association and partners invite you to participate in a conference dedicated to practical recommendations and presentations of effective technical solutions.

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chode firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou.

V rámci konferencie budú prezentované aktuálne trendy a technické riešenia domácich i zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať riziká vonkajšieho útoku aj interných rizík.

Usporiadatelia, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Stredoevropské uskupenie CEDEG, Národní klastrová asociace si vyhradzujú právo meniť program, jeho dĺžku a organizáciu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Prihláška a program »

 

Upcoming Events