COVID-19 coronavirus infection and its impact on the economy

The European Commission has issued a Communication (2020/C 91 I/01) Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current spread of COVID-19.

Evropská Komise vydala Sdělení (2020/C 91 I/01
Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19.

 

Latest Classifieds

Branch Dictionary