• Home
  • Current in legislation
  • Commission Regulation (EU) 2020/1149 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of

Commission Regulation (EU) 2020/1149 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of

Regulation (EU) 2020/1149 extends Annex XVII of the REACH Regulation by a new entry No 74: Diisocyanates, O = C = NR-N = C = O, where R is an aliphatic or aromatic hydrocarbon unit of unspecified length.

Diisokyanáty se používají ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu,  pro výrobu polyuretanů,  nátěrů, těsnících materiálů a pěn. Diisokyanáty mají sensibilizující a dráždivé účinky na kůži, sliznice dychacích cest a oční spojivky. Omezení uvádění diisokyanátů na trh jako samotné látky nebo složky jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití nastane od 24. 2. 2022.  Zákaz používání diisokyanátů jako samotné látky nebo složky jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití v koncentraci vyšší než 1 % hmotnostních nastane 14. 8. 2023, pokud nebude zajištěna před použitím těchto látek pro průmyslové nebo profesionální uživatele úspěšně složená odborná příprava o bezpečném používání těchto látek.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary