• Home
  • Current in legislation
  • Amendment to the Health Protection Act by Act No. 205/2020 Coll., New obligations for manufacturers, distributors and importers of materials and articles intended to come into contact with food

Amendment to the Health Protection Act by Act No. 205/2020 Coll., New obligations for manufacturers, distributors and importers of materials and articles intended to come into contact with food

Amendment to the Health Protection Act by Act No. 205/2020 Coll. it also introduces a notification obligation concerning the commencement, modification or cessation of activities for manufacturers, distributors and importers of food contact materials and articles.

Nesplnění této povinnosti podat oznámení bude sankcionováno pokutou 3 mil Kč, pro distributora materiálů a předmětů pro styk s potravinami navrhuje stejné povinosti jako pro výrobce a dovozce, pro oblast materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami navrhuje jako koordinátora Ministerstvo zdravotnictví. Tato nová povinnost vznikla zejména z důvodu efektivního provádění úředních kontrol vypracovat a vést evidenci provozovatelů podléhající státnímu zdravotnímu dozoru v oblasti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, zákon č. 205/2020 Sb. platí od 1. 5. 2020, tento zákon má dělenou účinnost.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary