A new source for the EU budget for non-recyclable plastic packaging

The European Council approved a new source for the EU budget consisting of funding from Member States (MS) for non-recyclable plastic packaging.

Výše poplatku stanovena na 800 EUR/t nerecyklovatelných plastů v daném roce. Plánovaná první úhrada poplatku bude za rok 2021. Poplatek nehradí výrobce obalů, ale jednotlivé členské státy (MS). Některé země mohou využít korekční mechanismus  s hrubým národním příjmem na obyvatele nižším než je průměr EU v roce 2017, např. ČR by mohla podle odhadu EK zaplatiti 83 mil. EUR místo 115 mil. EUR. Předpokládá se zvýšení tlaku na recyklace obalových odpadů v MS a do budoucna přenesení této zátěže na výrobce obalů. ALE: Evropský parlament musí schválit přijetí tohoto zdroje rozpočtu EU, chybí prováděcí předpisy a metodiky k ekomodulaci*.
* Ekomodulace = nástroj umožňující systémům rozšířené odpovědnosti výrobců diferencovat poplatky za jednotlivé obalové materiály uváděné na trh a tím výrobce motivovat k využívání obalů s menším dopadem na životní prostředí. Cílem je ekonomicky zvýhodnit výrobky, u kterých používání či likvidace představuje menší ekologickou zátěž.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary