• Home
 • Features
 • ZOMAplast Přerov this year enjoys an important jubilee

ZOMAplast Přerov this year enjoys an important jubilee

 • 14.06.2017
ZOMAplast Přerov this year enjoys an important jubilee

25 years ago was founded ZOMAplast as a 100% successor of the Závod Plasty, Přerovské Chemické Závody. To the emerging company ZOMAplast has also passed part of the workers from the "chemical" ending the production of fertilizers.

Významné milníky čtvrt stoleté historie

Založení firmy 17. 7. 1992 odkoupením Závodu PLASTY a v témže roce velká exportní zakázka vakuových filtrů titanové běloby do Číny.

ZOMAplast 
  

Povodeň 7. – 10. 7. 1997 Povodeň, to bylo hlavně množství bahna, utopeny všechny stroje, automobily, počítače, archív…

ZOMAplast 
  

Založení první dceřiné firmy PRESTu Přerov, a.s. v roce 2000, odkoupením 100 % jejich akcií od PRECHEZY Přerov. Hlavní činností této společnosti byla a je strojírenská výroba. Tato akvizice byla dobrým krokem.

Založení dceřiné firmy ChemResistEurope, s.r.o. v roce 2003 Praha jejím odkoupením od anglické firmy ChemResistGroup, ltd. Firma byla v roce 2005 přestěhována do ZOMAplastu v Přerově. Tento krok byl pro další směr vývoje firmy rozhodující.  

Zejména odkoupení technologického zařízení pro navíjení rour a neméně důležité know-how pro výrobu absorpčních zařízení. Během dalších let se nám podařilo s Angličany udržet přátelské vztahy, důležité pro vývoj společné technologie.

ZOMAplast 
  

Založení dceřiné firmy PROFIPLAST o.o.o. Sumy v roce 2007. Šlo o společný podnik s místním partnerem. Zahájení privatizace na Ukrajině se zdálo vhodným prostředím pro expanzi. Velké průmyslové podniky však oficiálně v podstatě neprivatizovali a proto byla akvizice po 4 letech ukončena, 50 % podíl odprodán ukrajinskému partnerovi.

ZOMAplast 
  


Marketingový vývoj

Výrobková základna byla zpočátku velmi široká - tlaková vodovodní potrubí, kanalizace, fóliové izolace, díly pro cukrovary, JZD, chemické potrubní řady v rámci údržby pro PRECHEZU apod.

Plastové nádrže, jako hlavní výrobek, se vyvíjely postupně, v souvislosti s dostupností materiálů. Nádrže jsme vyráběli výhradně z desek. Námi vyvinuté stroje a přípravky pro jejich svařování (karusel, svařovací konzoly…) nám vedle masivních a na pohled důvěryhodných svarů umožnili nádrže stále zvětšovat. Se zavedením technologie vinutých plášťů rychle rostla velikost nádrží, „tlustý“ plášť umožňoval jejich použití při vyšších teplotách, kvalitní typy výchozího granulátu použití nádrží pro chemikálie velmi agresivní. Zároveň tato technologie umožnila aplikaci pevně kotvených vnitřních výstelek, zejména z drahých materiálů.

Absorbéry a absorpce zaujímají samostatnou kapitolu zařízení. Jsou komplexnějším výrobkem – skrývá se v nich více zařízení, které je třeba sladit k ideální funkčnosti. Během posledních 10 let se nám podařilo stát se pojmem nejen v nádržích, ale i absorpcích a v obecné rovině zachycování exhalací plynných, kapalných i prašných.

ZOMAplast 
  

Technologické celky jsou pak logickým pokračováním souborů zařízení: chemická hospodářství, mořírny, neutralizační stanice, pilotní jednotky…Přidaná hodnota je zde vysoká, projektem počínaje.

Kvalita – u nás rovná se stručně a jasně - „Bezpečnost a výdrž“ - pro chemii nutné zaklínadlo. Porucha našeho zařízení by znamenala většinou nějakou havárii, zamoření, škodu na životním prostředí a podobně. Dalšího rozvádění asi není třeba.

Kvalitou je pro nás odbornost, znalost norem, znalost technických souvislostí, pečlivost při výrobě a zodpovědnost.

www.zomaplast.cz

 • autor:
 • ZOMAplast s. r. o.


You might also be interested

 • PolyOne Expands Lineup of Pre-Certified Biocompatible Healthcare Colorants and Additives

  PolyOne Expands Lineup of Pre-Certified Biocompatible Healthcare Colorants and Additives

  • 22.02.2018 - 01.01.1970 |

  PolyOne has introduced an extensive range of OnColor HC Plus and OnCap HC Plus Biocompatible Manufacturers at the Medical Design & Manufacturing...

 • RAVAFOL pharmacy crosses

  RAVAFOL pharmacy crosses

  • 21.02.2018 - 01.01.1970 |

  In our offer you will find a wide selection of Light Pharmacy Crosses. Different types of constructions and light effects. Ideal light advertising for pharmacies and medical...

 • Ultrasound or spin welding? That is the question

  Ultrasound or spin welding? That is the question

  • 20.02.2018 - 01.01.1970 |

  We often ask which technology we should use for thermoplastic welding, and we frequently find ourselves at odds over the choice of one or more welding techniques. Here we look at what distinguishes ultrasound welding from spin welding, briefly outlining the two technologies and highlighting their...

 • Reliably measure multiple variables using sensor Level Plus

  Reliably measure multiple variables using sensor Level Plus

  • 19.02.2018 - 01.01.1970 |

  Level Plus offers several types of sensors, each of which meets the requirements for accurate and flexible sensing, allows 3-in-1 measurement and after installation and calibration there is no need for regular maintenance or...


 • Advanced simulations of CNC virtual machining to increase productivity

  Advanced simulations of CNC virtual machining to increase productivity

  • 15.02.2018 - 01.01.1970 |

  CNC machining of form-complex parts, as they typically represent molds, represents complex tasks that meet the requirements for productive production while simultaneously meeting high requirements for surface quality and accuracy. Good preparation of NC data, machine check and machining are the...

 • Dassault Systemes presents SOLIDWORKS 2018

  Dassault Systemes presents SOLIDWORKS 2018

  • 14.02.2018 - 01.01.1970 |

  The company Dassault Systemes, 3DEXPERIENCE Company, world leader in 3D design software, 3D digital modeling and product lifecycle management (PLM), presents SOLIDWORKS 2018. Portfolio includes new applications for 3D modeling and engineering. This is a new solution to modeling the production...

 • MCAE Systems brings new printing materials to 3D printers Stratasys

  MCAE Systems brings new printing materials to 3D printers Stratasys

  • 12.02.2018 - 01.01.1970 |

  MCAE Systems, s.r.o., specializing in 3D technology, has brought new printing materials to the 3D printers Stratasys, Agilus 30 ™ and Nylon 12 ™. Materials are crucial for the successful production of prototypes. The core of each application is the right material, the one that meets the...


 

Article archive