• Home
  • Features
  • TER Plastics offers a portfolio of plastics for tribological applications

TER Plastics offers a portfolio of plastics for tribological applications

  • 09.01.2018
  • Plastics and Rubber products by Industry
TER Plastics offers a portfolio of plastics for tribological applications

Tribologically modified products of the company TER plastics are an optimal solution for significantly reducing noise and increasing the life of parts. The products Terez of the company TER Plastics are ideal for your set goals in terms of sliding speed, force, temperature and other environmental influences.

Produkty Terez z modifikovaného PTFE nabízejí jedinečnou chemickou vazbu pro nejvyšší tribologické požadavky. Produkty z modifikovaného PTFE nabízejí pro tyto požadavky vynikající profil vlastností. Kluzným pohybem dochází k minimálnímu oděru, který se vrství mezi kluznými plochami a vede k samomaznému efektu. Terez Performance Polymers, dceřiná společnost TER Plastics, exkluzivně disponuje jedinečným, patentovaným technologickým postupem umožňujícím vznik chemické vazby polytetrafluoretylenu (PTFE) na Polyamid 6, Polyamid 66. Tyto chemicky vázané kompozity Terez PTFE otevírají širokou škálu inovativních aplikací, u kterých jsou středem zájmu tribologické vlastnosti, a které vykazují téměř nulové opotřebení. Touto chemickou vazbou jsou vyloučeny abraze nebo uvolňování molekul PTFE, ke kterým dochází zpravidla u řešení produktů optimalizovaných na PTFE. Povrch vykazuje trvale optimalizované kluzné/třecí vlastnosti. Ve spojení s nanoplnivy se dosahuje navíc další optimalizace charakteristických mechanických parametrů kompozitů PA/PTFE.

Kompozity Terez PA/PTFE představují novou třídu tribologických materiálů. Zatímco součinitele smykového tření se liší v porovnání s jinými komerčními produkty z PA/PTFE pouze nepatrně, vykazují materiály Terez signifikantní zvýšení odolnosti proti oděru, která přispívá k výraznému „prodloužení životnosti“ vyrobených dílů. Chemicky vázané kompozity Terez PTFE jsou tak ideálním řešením pro kluzná ložiska, dopravní a přepravní systémy, ozubená kola nebo i klece kuličkových ložisek. Kompozity se dodávají s podílem chemicky vázaného PTFE mezi 7,5% a 50%.

 TER Plastics Polska Sp. t o.o.  
  

Naše produktové portfolio pro střední kluzné rychlosti a nízké až vysoké měrné tlaky

Náš sortiment produktů zahrnuje celou řadu dalších tribologických produktů, jako například Duracon (POM) od firmy Polyplastics. Produkty jsou vedle modifikací PTFE dostupné také s minerálními plnivy na bázi MOS2. K dodání jsou také modifikace UHMWPE. Sklonu ke stick-slip efektu lze zabránit silikonovými aditivy.

Tribologické aplikace v oblasti s vysokými teplotami

Tribologicky modifikované produkty DSM na bázi PA 4.6 pod obchodní značkou Stanyl se vyznačují vynikajícím profilem vlastností při vysokých teplotách použití a vysokých měrných tlacích. Na základě vysoké krystalinity a vysokého bodu tání nosného materiálu PA 4.6 se otevírají profily vlastností, které byly použitím PA 66 nedosažitelné. Další vysokoteplotní polymery v portfoliu firmy TER Plastics jsou Terez PA 4.6 a PPA s již popsanou technologií chemicky vázaného PTFE.

 

TER Plastics Polska Sp. t o.o. 
  

Portfolio plastů pro aplikace s vysokými teplotami

Vysoce výkonné polymery se svým profilem vlastností výrazně liší od profilu vlastností technických plastů. PPS se vyznačuje vynikající odolností vůči chemikáliím při teplotách trvalého použití až 240 °C a skvělou odolností proti tečení. Teplota dlouhodobého použití LCP rovněž dosahuje až 240 °C, krátkodobě mohou dokonce odolávat teplotám až 340 °C. Oba materiály jsou inherentně chráněné proti vzplanutí. Kombinací s technologií dlouhých vláken (LFT) lze výrazně zlepšit odolnost proti tečení, ale i dynamické zatížení. V porovnání s běžnými polyamidy se vysokoteplotní polyamidy vyznačují vyššími body zesklovatění a tání. Teploty trvalého použití až 230 °C lze dosáhnout speciálními aditivy. Částečně aromatické konstituenty přispívají k vyšší rozměrové stálosti a odolnosti proti tečení. Složky s dlouhým řetězcem zlepšují odolnost vůči chemikáliím a agresivním solím. Do této skupiny patří PA 4.6, PA 4T, PA 10T i PPA.

Žárupevné polyamidy

Směsi Polyamidů 6, 66 a PA 66/6 se vyznačují skvělou zpracovatelností a vyváženými technickými vlastnostmi. Všeobecné stabilizace při vysokých teplotách umožňují teploty trvalého použití až 160 °C. Specifické stabilizace mohou tuto úroveň zvýšit až na 210 °C. Další modifikace houževnatosti a kluzných/třecích vlastností otevírají široké pole aplikací pro automobilový a strojírenský průmysl, nábytkářství a výrobu sportovního vybavení. Použitím technologie s dlouhými vlákny (LFT) lze výrazně zvýšit teplotní odolnost a tvarovou stálost, vlastnosti tečení (creep) a dynamické zachycení síly.

 

TER Plastics Polska Sp. t o.o. 
  

Termoplastické elastomery

Požadovaná teplotní odolnost a tvarová stálost se nyní týká i měkkých, pružných materiálů. Termoplastické elastomery se vyznačují dobrou pružností a širokou paletou tvrdosti. Produkty odolávají teplotám trvalého použití až 110 °C. Krátkodobě jsou možná i tepelná zatížení až 150 °C. Pokud existují ještě vyšší požadavky na tepelné vlastnosti, přichází v úvahu využití TPC - thermoplastic copolyester. Tyto produktové řady nabízejí teplotní třídy trvalého používání 120 °C až 175 °C. na PTFE. Povrch vykazuje trvale optimalizované kluzné/třecí vlastnosti. Ve spojení s nanoplnivy se dosahuje navíc další optimalizace charakteristických mechanických parametrů kompozitů PA/PTFE.

Transparentní akrylátová řešení pro vysoké požadavky na tepelné vlastnosti

Požadavky na průhlednost a maximální teplotní odolnost a tvarovou stálost dostávají do popředí zájmu materiál PMMI. PMMI se vyznačuje vysokou propustností světla vyšší než 90% s tepelným zatížením až 170 °C. PMMA se často používá v interiéru vozidla, kde jsou předepsány požadavky na tepelné vlastnosti, průhlednost nebo výrazné povrchové úpravy s vysokým leskem. PMMA se vyznačuje maximální průhledností vyšší než 90 % a vynikající odolností proti povětrnostním vlivům, přičemž odolává teplotám trvalého použití až 110 °C.

Materiály na bázi styrenu pro použití v automobilech

ABS odolný vůči vysokým teplotám se používá především v automobilovém průmyslu. Komponenty odolávají působení vyšších teplot až 115 °C, např. vnější díly karosérií, kryty konzol nebo díly sedadel. ABS lze skvěle barvit, ale také lakovat. Pokud se díly karosérií nelakují, používá se ASA . ASA se vyznačuje mimo jiné vynikající odolností proti povětrnostním vlivům.

Kontakt:

Martin Židlík, Regional Sales Manager Czech Republic & Slovakia
+420 724 921 541
zidlik@terhell.de

TER Plastics Polska Sp. z o.o. »

  • autor:
  • TER Plastics Polska Sp. t o.o.


You might also be interested