nova-Institute: Global market for bioplastics

  • 19.12.2017
  • Plastics recycling
nova-Institute: Global market for bioplastics

The current results of the annual bioplastic market data presented at the 12th European Bioplastics Conference in Berlin confirm the steady growth of the world bioplastics industry

„Predpokladá sa, že celosvetový trh s bioplastami bude v najbližších piatich rokoch rásť o 20 percent. Prechod na nízkouhlíkové a recyklované hospodárstvo, silnejšiu politickú podporu pre bioekonómiu a zvýšenie povedomia spotrebiteľov o trvalo udržateľných produktoch a obaloch sú hnacími silami expanzie, "hovorí François de Bie, predseda Európskej bioplastov. "Počas posledných desiatich rokov sa bioplastový priemysel rozvíjal a vyvinul v rýchlo rastúci inovatívny sektor," hovorí François de Bie. 

Celková výrobná kapacita bioplastov sa zvýši z približne 2,05 milióna ton v roku 2017 na približne 2,44 milióna ton v roku 2022.

Inovatívne biopolyméry, ako je kyselina polylaktická a polyhydroxyalkanoáty, sú hlavnými hnacími silami tohto rastu v oblasti biodegradovateľných plastov. Tieto polyestery sú 100% biologicky odbúrateľné, a majú široké spektrum fyzikálnych a mechanických vlastností v závislosti od ich chemického zloženia. Výrobné kapacity polylaktidu predpokladajú nárast o 50% do roku 2022 v porovnaní s rokom 2017.

Plasty, ako polyetylén, polyetyléntereftalát, a polyamidy, v súčasnosti tvoria asi 56% (1,2 milióna ton) svetových výrobných kapacít plastov. Predpokladá sa, že produkcia biologického polyetylénu bude naďalej rásť, keďže v Európe sú naplánované nové kapacity. Zvýšenie výrobných kapacít pre biologický polyetyléntereftalát sa však neuskutočnilo v očakávanom pomere. Namiesto toho sa vyvinul polyetylénfuranoát, nový polymér, ktorý by mal vstúpiť na trh v roku 2020.

Polyetylénfuranoát je porovnateľný s polyetyléntereftalátom, ale je 100% biologicky založený a má vynikajúce bariérové a tepelné vlastnosti, čo je ideálny materiál pre balenie nápojov, potravín a nepotravinových výrobkov.

V roku 2017 obaly zostávajú najväčšou oblasťou využívania bioplastov, s takmer 60% (1,2 milióna ton), z celkového trhu s bioplastmi. Údaje tiež potvrdzujú, že bioplastické materiály sa už používajú v mnohých ďalších odvetviach vrátane textilu, spotrebného tovaru, poľnohospodárstva a záhradníctva, a aplikácií do automobilového a dopravného sektora. 

Pôda využívaná na pestovanie obnoviteľných surovín na výrobu bioplastov predstavovala v roku 2017 približne 0,82 milióna hektárov, čo predstavovalo menej ako 0,02 percent celkovej poľnohospodárskej plochy 5 miliárd hektárov, z ktorých 97 percent bolo využívaných na pastviny, krmivo a potravy. Napriek predpokladanému rastu trhu v najbližších piatich rokoch, podiel využívania pôdy pre bioplasty zostane okolo 0,02 percenta. To jasne ukazuje, že neexistuje žiadna súťaž medzi obnoviteľnou surovinou pre potraviny, krmivá a výrobu bioplastov.

European Bioplastics, nova-Institute 
 Obr. 1 Svetová produkcia bioplastov 


Aktualizácia trhových údajov 2017 bola zostavená v spolupráci s výskumným ústavom nova-Institute v nemeckom Hürth. Údaje o celkových výrobných kapacitách bioplastov sú založené na trhovej štúdii "Biologické stavebné bloky a polyméry" od nova-Institute (2018).

 

  • autor:
  • European Bioplastics e.V.


You might also be interested