Measurement of distance and position

 • 26.07.2018 - 26.07.2018 | Prešov | Slovensko
The seminar focuses on accurate distance measurement, positioning of machines and equipment that will deliver better EFFICIENCY and lower COST.

Seminár je určený manažmentu, technikom, projektantom, konštruktérom, pracovníkom údržby a výrobcom strojov.

PROGRAM SEMINÁRA:

 1. Predstavenie spoločnosti EXIM - TECH, s.r.o.
 1. Presné magnetostrikčné lineárne snímače Temposonic od MTS Sensors
  - predstavenie modelov
  - opis ich princípu a fyzykálnych vlastností
 2. Prestávka na občerstvenie
 3. Meranie vzdialenosti presnými optickými snímačmi až do 100 m od wenglor sensoric
  - predstavenie modelov
  - meranie vzdialenosti až do 100 m

 4. Absolútne a inkrementálne rotačné snímače na určovanie pozície a meranie vzdialenosti od Posital Fraba
  - predstavenie modelov

  - meranie vzdialenosti pomocou inkrementálnych snímačov

  - meranie pozície pomocou absolútnych snímačov

 5. Obed

 6. Praktické ukážky využitia snímačov v praxi

 7. Koncepčné riešenie vašich potrieb priamo na seminári
 8. Diskusia

Viac informácií »